Giả lập 4 nút: mediafire.com %2F%3Fmfxnkn0yxuz
Giải nén ra là có thể chơi được ngay rồi
Chọn Options -> Input để chỉnh nút
Chọn File -> Open vào thư mục Rom_Nes để chọn trò chơi.


Giả lập 6 nút: mediafire.com %2F%3Fyittz0oiick
Giải nén
Chọn Option -> SetConfig -> Controllers ấn vào Define để chỉnh nút theo ý muốn
Vào folder trochoi kéo file ném vào cái màn hình đang nhiễu là chơi được


Nguồn từ: http://chuyenhvt.net